รู้จักนักเรียนรายบุคคล ม.1ห้อง3


Posted on 21/10/2014, in ข่าว. Bookmark the permalink. 19 ความเห็น.

 1. เด็กหญิง วาสนา กลิ่นเทียน ชั้นม.1/3 เลขที่26

  หนูชื่อ เด็กหญิง วาสนา กลิ่นเทียน ชั้นม.1/3 เลขที่26 ภาพที่27

 2. พงศธร แมลงภู่ ม.1/3 เลขที่6

  ทักๆๆๆ

 3. ด.ญ วรัชยา ยอดเพชร ชั้น ม.1/3 เลขที่ 25

  หนูชื่อ ด.ญ วรัชยา ยอดเพชร ชั้น ม.1/3 เลขที่ 25 ภาพที่5

 4. ด.ญ.อชิรญาณ์ ช่วยเมือง

  หนูชื่ิ ด.ญ.อชิรญาณ์ ช่วยเมือง ชั่นม.1/3 เลขที่31 ภาพที่ 6

 5. สิราวรรณ ม่วงขวัญ ชั้น 1/3 เลขที่ 30

  หนูชื่อ สิราวรรณ ม่วงขวัญ ชั้น 1/3 เลขที่ 30 ภาพที่ 26

 6. เด็กหญิง วนิดา แสนนาไต้ ชั้น ม.1/3 เลขที่ 24

  ชื่อ เด็กหญิง วนิดา แสนนาไต้ ชั้น ม.1/3 เลขที่ 24 ภาพที่ 4

 7. รัชดาภรณ์ รอดย้อย ชั้น ม.1/3 เลขที่ 22

  หนูชื่อ รัชดาภรณ์ รอดย้อย ชั้น ม.1/3 เลขที่ 22 ภาพที่ 21

 8. ด.ญ. กิตติยาพร ยอดเกิด

  หนูชื่อ กิตติยาพร ยอดเกิด ชั้น 1/3 เลขที่ 18 ภาพที่ 22

 9. ด.ญ.สกุลรัตน์ ถาบุญเรือง

  หนูชื่อ ด.ญ.สกุลรัตน์ ถาบุญเรือง ชั้น ม.1/3 เลขที่ 28 ภาพที่25

 10. ผมชื่อเด็กฃาย สิรวิชญ์ เสน่ห์พูด ชั้น ม.1/3 เลขที่ 15 ภาพที่ 31

  ผมชื่อเด็กฃาย สิรวิชญ์ เสน่ห์พูด ชั้น ม.1/3 เลขที่ 15 ภาพที่ 31

 11. ด.ญรัตติกาล อินกุ่ย

  หนูชื่อ รัตติกาล อินกุ่ย ชั้น ม. 1/3 เลขที่ 23 ภาพที่ 28

 12. ด.ญ.นพรัตน์ คงรอด ม1/3 เลขที่ 20 ภาพที่ 3

  ด.ญ.นพรัตน์ คงรอด ม1/3 เลขที่ 20 ภาพที่ 3

 13. หนูชื่อ เด็กหญิงศุภลัคน์ บุนนาค ชั้น ม.1/3 เลขที่ 27 ภาพที่ 2

  หนูชื่อ เด็กหญิงศุภลัคน์ บุนนาค ชั้น ม.1/3 เลขที่ 27 ภาพที่ 2

 14. พีระชัย ปรางคลัง ม1/3 เลขที่7

  ผมชื่อ พีระชัย ปรางคลัง ม1/3 เลขที่7 ภาพที่11

 15. หนูชือ จิดาภา กลัดสุฃ ชั้นม.1/3 เลขที่19 ภาพที่24

 16. ด.ช ศุภชัย รชเอม ชั้น ม.1/8 เลขที่ 20

  ด.ช ศุภชัย รชเอม เลฃที่20 ชั้น ม.1/8

 17. ด.ช ศราวุธ ชุ่มมา

  ผมชื่อด.ช.ศราวุธ ชุ่มมา ชั้น ม.1/8 เลขที่29

 18. ด.ช วัชรากร ไม้ตะเภา ชั้น ม.1/8 เลขที่ 18

  ผมชื่อ วัชรากร ไม้ตะเภา ชั้น ม.1/8 เลขที่ 18 ภาพที่ 17

 19. ด.ช ปุภิพรชัย หริ่งรอด ชั้น ม.1/8 เลขที่ 14

  ผมชื่อ ปุภิพรชัย หริ่งรอด ชั้น ม.1/8 เลขที่ 14 ภาพที่20

แสดงตน

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: