การเข้าส่งงานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์


การเข้าส่งงานครูพรรณภา โพธิ์หลำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1. คลิกที่ปุ่ม start > Run > พิมพ์คำว่า \\TEACHER4 > Users > Public
> ส่งงาน ม1 > ม1ห้อง…

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1. คลิกที่ปุ่ม start > Run > พิมพ์คำว่า \\TEACHER4 > Users > Public
> ส่งงาน ม2 > ม2ห้อง…

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1. คลิกที่ปุ่ม start > Run > พิมพ์คำว่า \\TEACHER4 > Users > Public
> ส่งงาน ม3 > ม3ห้อง…

Posted on 21/10/2014, in สาระสำหรับนักเรียน. Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.

  1. ด.ญ. สมฤดี แก่นโต ชั้น ม.1/3 เลขที่ 29

    หนูชื่อ ด.ญ. สมฤดี แก่นโต ชั้น ม.1/3 เลขที่ 29

แสดงตน

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: