5-6 มีนาคม 2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 (การวิจัยในชั้นเรียน)


Posted on 05/03/2014, in พํฒนาตน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

แสดงตน

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: