“1 ทศวรรษการศึกษา สพม.5 ก้าวไกล เทิดไทองค์ราชัน สานฝัน 3H”


ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้จัดโครงการนวัตกรรม 3H โดยใช้ชื่อโครงการ “1 ทศวรรษการศึกษา สพม.5 ก้าวไกล เทิดไทองค์ราชัน สานฝัน 3H” งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ได้รับโอกาสให้ไปจัดแสดงนิทรรศการในจุดแสดงของสหวิทยาเขตขุนสรรค์ ในระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนสิงห์บุรี

 

เครดิต : ครูเต๋า หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Posted on 01/12/2013, in ข่าว. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

แสดงตน

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: