เทคนิคการใส่สัญลักษณ์ต่างๆ สำหรับสมการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ … ในโปรแกรม Word


เทคนิคการใส่สัญลักษณ์ต่างๆ สำหรับสมการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ … ในโปรแกรม Word

1 คลิกแถบเครื่องมือ Insert (แทรก)
2 คลิก Equation
3 คลิก More Equations from Office.com หรือ
4 คลิก Insert New Equation ก็จะได้แถบเครื่องมือใหม่ตามภาพ(4) มีครบทุกสัญลักษณ์ อินทริเกต ลิมิต ตรีโกณมิติ เมทริก สแควร์รูท ฯลฯ

 เทคนิคการใส่สัญลักษณ์ต่างๆ สำหรับสมการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ... ในโปรแกรม Word</p> <p>1 คลิกแถบเครื่องมือ Insert (แทรก)<br /> 2 คลิก Equation<br /> 3 คลิก More Equations from Office.com หรือ<br /> 4 คลิก Insert New Equation ก็จะได้แถบเครื่องมือใหม่ตามภาพ(4) มีครบทุกสัญลักษณ์ อินทริเกต ลิมิต ตรีโกณมิติ เมทริก สแควร์รูท ฯลฯ 

ที่มา : Thailand Partners in Learning

Posted on 04/08/2013, in โปรแกรม Microsoft Word. Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.

แสดงตน

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: