สอบกลางภาค 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2556


30 – 31 กรกฎาคม 2556 ระดับมัธยมศักษาตอนต้น

1 – 2 สิงหาคม 2556 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
image
image

Posted on 01/08/2013, in ข่าว. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

แสดงตน

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: