Monthly Archives: ธันวาคม 2012

เชิญร่วมงานนิทรรศการวิชาการ การศึกษาก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน สานฝัน ๓ H


         เชิญร่วมงานนิทรรศการวิชาการ “การศึกษาก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน สานฝัน ๓ H”  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ 27 – 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

%d bloggers like this: