สัปดาห์ที่ 1


  1. ปฐมนิเทศ
  2. จดคำอธิบายรายวิชา/ตัวชี้วัด
  3. แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
  4. สำรวจการใช้ Internet  คลิกที่นี่
  5. แบ่งกลุ่ม 8 กลุ่มๆ ละ 5 คน

 

 

แสดงตน

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: